img072-3939-406
HE | EN
img

למה חדרי בריחה רלוונטיים היום יותר מתמיד?

img

חדרי הבריחה שכולנו התרגלנו להם עברו מהפך בזמן הקורונה, וכיום הם חשובים יותר מאי פעם לגיבוש חברתי, העצמה ושיתוף

חדרי הבריחה הגיחו לעולמינו לפני כמה שנים ברוח סערה, כשהציבו אתגרים המשלבים שיתוף פעולה והנראה מרובה בפעילות מגבשת וכיפית. מאז עברו הרבה מים בנהר ובין ענייני בריאות, גיאופוליטיקה, וכיו"ב נראה שיש מקום ללא מעט שינוי גם בתחום חדרי הבריחה.

ובמילים אחרות; לא רק שחדרי הבריחה חשובים היום יותר מאי פעם, אלא רק אלו שהתקדמו והשתנו, נשארו מנצחים.

קואלה 2024 – ככה זה נראה כשחדרי בריחה מתקדמים
חדרי בריחה שהתקדמו והבינו את הצרכים השונים והמשתנים גם ב-2024, זכו להישאר בשוק.

שימו לב – השינויים שעברו על חדרי הבריחה מאפשרים היום מתן מענה לצרכים שונים של ארגונים וקבוצות שונים, במיוחד כשהצורך לחבר בין אנשים, הוא חזק וחשוב מאי פעם.

השנים האחרונות הביאו עמן החמרה משמעותית בכל הקשור לקהילתיות ויצירת קשרים חברתיים. הטכנולוגיה, הקורונה וגורמים חברתיים אחרים הביאו איתם ריחוק חברתי משמעותי. המחיר שכולנו, כחברה נשלם על ריחוק חברתי זה, כנראה עדין לא ידוע במלואו, אך מובן כי יהיה חמור. כיום, בתקופה משתנה שמאפשרת שיקום הקרעים, יש מקום לייצר סביבה פורה לגיבוש חברתי, קירוב חברתי ויצירת שיתופי פעולה בין פריטים בחברה.

ישנן שיטות שונות ליצירת שיתופי פעולה בין פרטים בחברה. אחת השיטות המוכרות מאז ומעולם היא השיטה של יצירת אתגר, שרק באמצעות שיתוף פעולה ושיתוף סך היכולות של הפרטים בקבוצה, ניתן להתגבר עליו. שילוב של כמה וכמה אתגרים שכאלו מייצרים באופן מידי חיבור שנשאר גם לטווח הארוך. חדרי בריחה מאפשרים יצירת הגיבוש בצורה מהנה, משאיר זיכרונות טובים לכל המשתתפים בחוויה, כך שתחושותיה ולקחיה יכולים להמשך גם זמן רב לאחר התרחשותה.

חזרה

מתנות לעובדים – כוחה של מקוריות

לקריאה
מתנות לעובדים

לנצח את הריחוק: גיבוש צוותים בעידן של עבודה מרחוק

בעולם העבודה המשתנה במהירות, גיבוש הצוות וחיזוק שיתוף הפעולה מעולם לא היה קריטי יותר

לקריאה

מתנות לעובדים – כוחה של מקוריות

לקריאה
מתנות לעובדים

לנצח את הריחוק: גיבוש צוותים בעידן של עבודה מרחוק

בעולם העבודה המשתנה במהירות, גיבוש הצוות וחיזוק שיתוף הפעולה מעולם לא היה קריטי יותר

לקריאה